Parę słów o kongresie

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.

To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. Ich dialog z przedstawicielami MŚP przebiega pod hasłem „Nauka–Biznes–Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI”.

WIĘCEJ
Partnerzy
Organizator
Współgospodarz

Partnerzy

Mówią o nas

Goście, uczestnicy, prelegenci
prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Są dwa środowiska w naszej ojczyźnie, które naprawdę zrobiły ogromny skok do przodu w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Pamiętam, jak to było pod koniec lat 90., ile wysiłku te dwa środowiska włożyły w to, aby wygrać na członkostwie Unii Europejskiej. Jednym z nich są rolnicy – mniejsi i więksi – oraz Wy, przedsiębiorcy z małych i średnich firm. Dzisiaj nasze małe i średnie firmy są obecne wszędzie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na całym świecie.

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego
Województwo Śląskie to region dynamicznie rozwijający się gospodarczo oraz atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach, również tych innowacyjnych. Ogromnym atutem regionu jest dostępność wykwalifikowanej kadry, a także rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych.
Organizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w stolicy naszego regionu potwierdza świetny klimat do rozmów o biznesie. Kluczem do sukcesu jest płynne przejście od rozmów, do realnych projektów. Kongres jest miejscem, w którym spotykają się przedsiębiorcy, co stanowi okazję do korzystania z ich doświadczeń i szukania rozwiązań, które rozwiną ich pasję i zaangażowanie i zarażą tą pasją innych. 
 
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierz Karolczak
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia chce współpracować z sektorem MŚP. Uważamy, ze jest to ważny partner w rozwoju społeczno- gospodarczym za który czujemy się odpowiedzialni. Dzisiejsze wyzwania polityki klimatycznej, szanse na rozwój regionów pogórniczych, a takim jest Górny Śląsk powodują, że razem powinniśmy szukać rozwiązań dla dobra przyszłych pokoleń. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to dobra platforma do współpracy biznesu, nauki oraz administracji publicznej i wypracowania wspólnych działań.

 

Marcin Krupa
Prezydent Katowic
Marcin Krupa
Prezydent Katowic
Katowice to miasto, które opiera swój rozwój na lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie sektora MŚP. Aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony, powinno być magnesem zarówno dla dużych inwestycji, jak i dla mniejszych firm lokalnych, często rodzinnych, doceniając ich wkład w rozwój miasta i w tworzenie marek będących ikoną regionu. W Katowicach kładziemy duży nacisk na współpracę właśnie z tym sektorem, stąd w Urzędzie Miasta w Wydziale Obsługi Inwestorów działa Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto w centrum przy ul. Teatralnej 17a powstanie Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, w którym będą oferowane do wynajmu przyjazne przestrzenie do pracy i spotkań (coworking, strefa pracy indywidualnej, strefa biur, fab-lab), pakiet usług dla przedsiębiorców m.in. doradztwo prawne, marketingowe oraz liczne wydarzenia szkoleniowo-networkingowe. Katowice to silna marka w oczach przedsiębiorców, na którą składa się szereg czynników, takich jak np.: dostęp do wykwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja i rozbudowany system wsparcia. Dziś mówimy o potencjale naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej metropolii. Dostrzegając rolę jaką odgrywają firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we wszystkich branżach miasto Katowice po raz kolejny pełni rolę Współgospodarza IX edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wydarzenia na stałe zapisanego w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. Katowice w dniach 16-18 października 2019 r. staną się areną, podczas której liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki i środowiska gospodarczego, będzie dyskutowało o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, tworząc tym samym okazję do networkingu, który umożliwia nawiązanie wartościowych relacji biznesowych.
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to jedno z kluczowych wydarzeń dla sektora MŚP, a na jego łamach poruszane są między innymi kwestie barier i wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. Dzięki obecności na Kongresie przedstawiciele Biura mogą wziąć udział w najważniejszych dyskusjach, dotyczących rozwoju i problemów tego sektora. Jednocześnie, drugiego dnia Kongresu, odbędzie się posiedzenie Rady Przedsiębiorców, na które serdecznie zapraszam. Jej obrady będą dotyczyły tematu stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy KAS.

Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Magdalena Zmitrowicz
wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion MŚP
Magdalena Zmitrowicz
wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorująca Pion MŚP

Bank Pekao S.A. jest strategicznym partnerem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres przez lata stał się świetnym miejscem do rozmów o wyzwaniach i szansach mikro, małych i średnich firm. Pekao od 9 lat przygotowuje obszerny raport o kondycji polskich firm z tego segmentu i nie może nas w tak ważnej debacie zabraknąć. W międzynarodowym gronie chcemy rozmawiać o dynamicznym rozwoju MŚP, który obserwujemy, ale też o niewykorzystanym w pełni potencjale, np. w eksporcie czy nowych technologiach

Marek Tomczuk
wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej
Marek Tomczuk
wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej

Jesteśmy zaszczyceni objęciem po raz kolejny tytułu Biznesowego Partnera Strategicznego Kongresu - największego w Europie wydarzenia dedykowanego mikro, małym i średnim firmom. Bank Pekao dostrzega rosnące znaczenie Kongresu, który cieszy się ogromnym zaufaniem przedsiębiorców i wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju całego sektora MŚP.

 

Krzysztof Sarnecki
Prezes Zarządu Quest Change Managers
Krzysztof Sarnecki
Prezes Zarządu Quest Change Managers

Mam zaszczyt być prelegentem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rosnąca ranga tego wydarzenia, jak i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach cieszy, gdyż jest znakiem tego, że sektor małej i średniej przedsiębiorczości dynamicznie się rozwija budując dobre perspektywy dla polskiej gospodarki. 

Pamiętajmy, by nie spoczywać na laurach, a pozytywną energię z już osiągniętych sukcesów wykorzystać do wykonania kolejnego jakościowego kroku, zwłaszcza, że nadchodzące zmiany wymagają przebudowania spojrzenia na wiele obszarów życia - nie tylko zawodowego. 

Przyszedł czas, abyśmy nie tylko słuchali, ale też zdali sobie sprawę z kluczowości takich pojęć jak: nielinearność i zarządzanie w ekonomii chaosu oraz myślenie transformacyjne. 

Potrzebna jest zmiana choćby takich paradygmatów jak:
walka  budowanie
relacje zaufanie

Kongres jest świetną platformą dla wielu do zainicjowania procesu tych zmian. 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej
Politechnika Śląska realizując misję zawartą w swojej strategii rozwoju włącza się w działania istotne dla  otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w organizację Europejskiego Kongresu MŚP. Kongres jako jedna z największych i najważniejszych imprez biznesowo-naukowych w naszej części Europy, stanowi doskonałą okazję do promowania potencjału polskich mikro-, małych i średnich firm na rynku krajowym i zagranicznym. Aktywny udział Politechniki Śląskiej w tego typu przedsięwzięciach gospodarczych, panele dyskusyjne, debaty i prezentacje, a także bezpośrednie rozmowy stwarzają także możliwość pokazania potencjału Uczelni oraz nawiązywania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, wpływając m.in. na wzrost jakości badań naukowych oraz procesu kształcenia. Efektem nawiązanych kontaktów jest również pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych projektów oraz transfer wyników badań do gospodarki, które skutkują umocnieniem naszej pozycji w Europie.
Serdecznie zapraszam!
 
Andrzej Grudziński
Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media
Andrzej Grudziński
Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu naszej firmy. Jesteśmy partnerem RIG już do kilku lat i cieszymy się, że możemy brać udział w tak prestiżowym przedsięwzięciu. 

Zawsze staramy się przygotować ciekawe i inspirujące wystąpienia, tak aby nasz panel w każdym roku stał na coraz wyższym poziomie merytorycznym. W tym roku naszym głównym gościem będzie wybitny kolarz i świetny partner biznesowy Czesław Lang. Zapraszamy!

Beata Drzazga
Prezes BetaMed S.A.
Beata Drzazga
Prezes BetaMed S.A.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie, które warto wpisać w swój roczny kalendarz. To tu gromadzą się ludzie biznesu, mający duże doświadczenie w dziedzinie ekonomii, zarządzania, medycyny czy edukacji. To oni kreują nowe rozwiązania dla rozwoju europejskiej gospodarki. Są to ludzie z pasją, mający odwagę by realizować swoje cele i podążać za swoimi marzenia. W panelu w którym uczestniczę „Pasja + Biznes = Sukces” chciałabym przekonać słuchaczy, że dzięki wytrwałości, konsekwencji i pasji, można osiągnąć sukces w biznesie i czerpać z tego ogromną satysfakcję jako przedsiębiorca.
prof. Maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prof. Maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Polska przedsiębiorczość to kluczowa cecha, która w najbliższych latach stale decydować będzie o rozwoju krajowej gospodarki oraz impecie ekspansji zagranicznej naszych produktów i usług. Esencją tej przedsiębiorczości są małe i średnie firmy. Dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kolejne edycje Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw są doskonałą okazją do tego, by dzięki bezpośrednim rozmowom, wsłuchać się w potrzeby rodzimych przedsiębiorców. To także sposobność, by przedstawicielom rozmaitych gałęzi biznesu, samorządowcom, jednostkom naukowym i badawczym przedstawić ofertę programów i konkursów, jaką ma dla nich NCBR. Kongres to dobra okazja do nawiązywania relacji i zawiązywania kooperacji, w wyniku których w przyszłości na styku przedsiębiorstw, nauki i administracji powstawać będą innowacje tak potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest świętem przedsiębiorców. Stanowi ważne forum wymiany dobrych praktyk, poglądów i doświadczeń. Rozmawiamy o budowie mostów łączących wzrost gospodarczy z polityką prorodzinną i tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego. Nasz region, zachwycając bogatymi tradycjami, stał się obecnie miejscem atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa
Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa
Sektor MŚP w Chorzowie stanowi 99,3% ogółu podmiotów sektora prywatnego. To pokazuje, jak ważnym jest on dla miasta i to nie tylko w kontekście ekonomicznym, ale również społecznym. Dlatego od kilku lat Chorzów jest stałym uczestnikiem Europejskiego Kongresu MŚP. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest doskonałą okazją do pogłębienia dialogu pomiędzy lokalnym biznesem i samorządem.
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
JM Rektor Akademii WSB
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
JM Rektor Akademii WSB
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to z pewnością miejsce niezwykłe, w którym mimo różnorodności wątków, poglądów i tematów panuje przyjazna, sprzyjająca dyskusji atmosfera. Dla mnie, jako przedstawicielki sektora uczelni wyższych, Rektora Akademii WSB istotna jest debata dotycząca rynku pracy i edukacji w Europie i na świecie. W dyskusji panelowej będzie uczestniczyło bardzo zróżnicowane grono przedstawicieli szkolnictwa wyższego, w tym oczywiście eksperci Akademii WSB.
Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Janusz Steinhoff
Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Janusz Steinhoff
Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
Piotr Rybicki
nadzorkorporacyjny.pl
Piotr Rybicki
nadzorkorporacyjny.pl

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw corocznie porusza ważne tematy z perspektywy firm sektora MŚP. Również i w tym roku wiele ciekawych paneli i dyskusji. Szczególnie zapraszam do udziału w debacie nt. zarządu sukcesyjnego - nowego, i bardzo oczekiwanego rozwiązania dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Do zobaczenia! Naprawdę warto! 

Grzegorz Sikorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
Grzegorz Sikorski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Spotkania ludzi nauki, gospodarki, a także władz szczebla centralnego i samorządowego przynoszą same korzyści. Nie inaczej będzie podczas dziewiątego EKMŚP. Ambitny program, szerokie grono ekspertów oraz wydarzenia towarzyszące po raz kolejny będą stanowiły o istocie przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że w dobie startupów, filozofii „smart” i cyfryzacji nastąpiło pewne otwarcie na nowe modele biznesowe. Zmienił się także sposób myślenia o prowadzeniu firm. Niestety, nie wszędzie co najczęściej wynika z braku świadomości jakie kompetencje budują rynkowe przewagi. Właśnie po to organizuje się EKMŚP – żeby inspirował. Ufam, że tym razem też tak będzie.

Piotr Ornowski
Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice
Piotr Ornowski
Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to znaczące wydarzenie i niewątpliwy sukces organizacyjny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Rozmach, zakres tematyczny, ilość uczestników i obecność znakomitych gości jest imponujący. To wielkie forum wymiany myśli, ocen. To okazja do zdobywania wiedzy oraz narzędzi do prowadzenia biznesu. Efektem debat, spotkań, rozmów są wypracowane uwagi, wnioski, wzbogacające możliwości rozwoju sektora  MŚP. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wykonuje gigantyczną pracę, by rekomendacje, stanowiące plon Kongresów, spotykały się ze zrozumieniem, wiedzą, należytą kompetencją, a co najważniejsze aktywnością tych, którzy tworzą prawo. Od Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, poprzez administrację rządową do uczelni i instytucji z publicznego otoczenia biznesu. Kongres stabilizuje i wzmacnia działania małych i średnich przedsiębiorstw, nadając nową jakość ładowi gospodarczemu.

Piotr Ornowski, Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice

Michał Stan
Prezes Zarządu Cityboard Media
Michał Stan
Prezes Zarządu Cityboard Media
Kongres jest dla naszej firmy bardzo ważnym wydarzeniem. Co roku nasz panel odwiedza kilkaset osób, które mają okazję wysłuchać ekspertów, naukowców i praktyków z zakresu reklamy, marketingu, czy digitalu. To dla nas świetna okazja do kontaktu z klientami.
Arkadiusz Hołda
Prezes Telewizji TVS
Arkadiusz Hołda
Prezes Telewizji TVS
Jako Honorowy Konsul Szwecji jestem zadowolony z tego, że Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywa się na Śląsku. Jest to bardzo ważna platforma do rozmów o możliwościach rozwoju europejskiej gospodarki i wyzwaniach, które na nią czekają.
Kazimierz Karolczak
Kazimierz Karolczak
Aktualności
Rekomendacje po 9. EKMŚP
Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami stworzonymi po 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Rekomendacje po 9. EKMŚP
Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami stworzonymi po 9. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Fundusze norweskie dla firm
Norweskie mechanizmy finansowe dla firm - podczas warsztatów w trakcie 9. Europej-skiego Kongresu MŚP - przedstawił ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krzysztof Polkowski.
Fundusze norweskie dla firm
Norweskie mechanizmy finansowe dla firm - podczas warsztatów w trakcie 9. Europej-skiego Kongresu MŚP - przedstawił ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krzysztof Polkowski.
GOSPODARKA DZIŚ I JUTRO. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców
W inauguracyjnej dyskusji panelowej wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, Ekonomista, analityk gospodarczy. Rozmowę moderował: Tomasz Zjawiony, przedsiębiorca, Prezes RIG w Katowicach, Organizator Europejskiego Kongresu MŚP.
GOSPODARKA DZIŚ I JUTRO. Odpowiedzi na dylematy polskich przedsiębiorców
W inauguracyjnej dyskusji panelowej wzięli udział: Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców RP, Adam Gawęda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii RP, Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate, Magdalena Zmitrowicz, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao, nadzorująca działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Zuber, Ekonomista, analityk gospodarczy. Rozmowę moderował: Tomasz Zjawiony, przedsiębiorca, Prezes RIG w Katowicach, Organizator Europejskiego Kongresu MŚP.
Samorządy Wspierające MŚP!
Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.
Samorządy Wspierające MŚP!
Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.
EKMŚP - PODSUMOWANIE
Za nami 9. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wzięło udział blisko 8 tys. uczestników. Organizator wydarzenia, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnił im bardzo atrakcyjny program merytoryczny, 100 paneli, prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. 
EKMŚP - PODSUMOWANIE
Za nami 9. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wzięło udział blisko 8 tys. uczestników. Organizator wydarzenia, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnił im bardzo atrakcyjny program merytoryczny, 100 paneli, prowadzonych przez ekspertów w swoich dziedzinach. 
Drugi dzień - relacja
W drugim dniu Europejskiego Kongresu MŚP Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewniła uczestnikom bardzo bogaty program prelekcji, warsztatów i spotkań. Odbyło się blisko 50 dyskusji panelowych rozwijających problematykę każdej ze ścieżek tematycznych.
Drugi dzień - relacja
W drugim dniu Europejskiego Kongresu MŚP Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewniła uczestnikom bardzo bogaty program prelekcji, warsztatów i spotkań. Odbyło się blisko 50 dyskusji panelowych rozwijających problematykę każdej ze ścieżek tematycznych.
BEZPŁATNY UDZIAŁ! Zarejestruj się!
REJESTRACJA
8. EKMŚP FAKTY I LICZBY
3
 
dni debat
500
 
ekspertów, panelistów i gości
+7500
 
zarejestrowanych uczestników
+150
 
dziennikarzy
37
 
delegacji zagranicznych
+1000
 
firm oraz instytucji
12
 
ścieżek tematycznych
+100
 
paneli dyskusyjnych i warsztatów
115
 
wystawców na targach biznes expo
5300m2
 
powierzchni wystawienniczej
Miejsce
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
(WEJŚCIE OD UL. OLIMPIJSKIEJ)
 
Bądź na bieżąco
Pobierz naszą aplikację mobilną i bądź na bieżąco