REJESTRACJA KONTA UCZESTNIKA
Proces rejestracji konta w systemie przebiega w 2 krokach:

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego
 2. Weryfikacja adresu e-mail podanego podczas rejestracji

 

 


Jesteś w punkcie 1. Wypełnij poniższy formularz i potwierdź przyciskiem [ZAREJESTRUJ]. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link aktywacyjny Twoje konto zostanie aktywowane. 

Jeśli masz już konto, zaloguj się TUTAJ.

Rejestracja na Europejski Kongres MŚP nie wiąże się z odpłatnością. Potrzebujemy jednak kilku informacji o Tobie, w celu weryfikacji Twojej tożsamości i bezpiecznego dostępu do obiektu, w którym odbywać się będzie Kongres, a także, aby umożliwić komunikowanie się z Tobą przez organizatora lub jego partnerów.

select
 
* Typ organizacji
 • Przedsiębiorstwo / Działalność gospodarcza
 • Administracja publiczna / Instytucja samorządowa
 • Instytucja naukowa / Uczelnia wyższa
 • Inne
* Pełniona funkcja
 • Właściciel / Prezes
 • Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej
 • Członek kadry kierowniczej
 • Pracownik operacyjny
 • Nie dotyczy
* Wielkość firmy / Organizacji
 • mikro
 • mała
 • średnia
 • duża
 • nie dotyczy
* Rodzaj działalności
select
select
select
Social Media
* Skąd dowiedziałeś się o Kongresie?
select
* Dane logowania
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail informacji handlowych
* Zapoznałam/em się i akceptuję warunki rejestracji i uczestnictwa w Kongresie określone w Regulaminie Europejskiego Kongresu MŚP pod niniejszym linkiem
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu organizacji i przeprowadzenia 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Mam świadomość dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Jednocześnie mam świadomość, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, wskutek czego Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach nie będzie mogła przetwarzać moich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych - klauzule informacyjne

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. rejestracji na Kongres oraz założenie indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika
  b. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektu, w którym odbywać się będzie Kongres, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
  c. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jego rozliczenia,
  d. umożliwienia sprawdzenia listy uczestników, kontaktu i umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami Kongresu z wykorzystaniem komunikatora on-line na urządzenia mobilne
  e. marketingu usług i komunikowania się przez RIG w Katowicach z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
  f. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom Kongresu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y);
  g. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności.
 3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika.
 4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa powyżej, nie krócej jednak niż przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.
 5. Osoba rejestrująca się i zakładająca konto uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.
 6. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych znajdują się pod niniejszym linkiem.

Rejestracja FAQ

* Otrzymuję komunikat, że mój adres istnieje już w systemie
Komunikat ten oznacza, że w przeszłości rejestrowałeś się w systemie i posiadasz w nim konto. Zapomniane hasło można zresetować, korzystając z funkcji [Zapomniałem hasła] na stronie logowania. Osoby posiadające już konto w systemie nie muszą rejestrować się ponownie.

* Nie dotarł mail z linkiem aktywacyjnym lub voucherem
W pierwszej kolejności sprawdź folder „spam”, „oferty” i inne zakładki w skrzynce pocztowej. Jeśli maila z linkiem aktywacyjnym nie ma w żadnym folderze napisz do nas na kongres@rig.katowice.pl. Jeśli nie otrzymałeś maila z voucherem sprawdź swoje konto w systemie w zakładce moje wejściówki.

* Inny problem z rejestracją
Skontaktuj się z nami pod adresem kongres@rig.katowice.pl
Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.